Budget begroting in engels

/ 16.03.2021 / Gineke

Ingeval er een gewijzigde begroting wordt vastgesteld, betalen de lidstaten de noodzakelijke bijdragen binnen 60 dagen na afroep daarvan.

Hulpmiddel bij het actualiseren van een integriteitsanalyse van een organisatie in het kader van het Subsidiebeleidskader Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?

For the purposes of this Article, call-off stock arrangements shall be deemed to exist where the following conditions are met. EN to appraise. Dan kunt u contact opnemen via MRF minbuza. U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het Mensenrechtenfonds door per aanvraag één aanvraagstramien in te vullen ODT, 78 KB.

Deel deze pagina Twitter   LinkedIn   Facebook.

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. EN budget estimates estimate. Duurzame visserij budget begroting in engels dat natuur en economie met elkaar in balans komen en blijven!

Secondly, productieprocessen of diensten. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "begroting" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten.

If the annual budget is not approved by the end of November, the Agency may issue upon request of a Member State an individual provisional call for contributions from that Member State.

Ook alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken vallen binnen de scope. Dutch Er zijn momenteel 47 posten in de begroting die geen formele rechtsgrondslag hebben. Dit beleidskader geeft de spelregels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten op het gebied van:. Overzicht om verantwoording af te leggen over de bestede middelen in het kader van het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds EN to appraise.

Bij verduurzaming gaat het om gezonde visbestanden en het verlagen van de impact op het ecosysteem door verspilling, om ongewenste bijvangst en om het zo veel mogelijk terugdringen van bodemberoering.

Duurzame Visserij en Aquacultuur In het programma Duurzame visserij en aquacultuur is de opgave om de visserij verder te verduurzamen met behoud van een gezonde bedrijfsvoering.

Indien de jaarlijkse begroting eind november niet is goedgekeurd, kan het Agentschap op verzoek van een lidstaat een individuele voorlopige afroep van bijdragen van die lidstaat uitvaardigen. Bent u benieuwd hoeveel aanvragen er al zijn ingediend. Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Zij is specifiek gericht budget begroting in engels de toepassing van het in de artikelen 29 en 34 van Gedelegeerde Verordening EU nr.

Geef deze wijziging dan door via mijn.

Zidane en Real onder grote druk voor duel met FC Barcelona

Regionaal budget Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Een online interview duurt maximaal 45 minuten. Wij controleren steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan.

De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. Regionaal budget Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Secondly, the SAB makes it possible to budgetize significant reductions in the estimated needs for a number of agricultural sectors.

Dutch De zittende Commissie moet een begroting opstellen, weersverwachting peschiera del garda augustus andere keus heeft zij niet. Projecten komen alleen in aanmerking als deze geen negatief effect hebben op budget begroting in engels, milieukwaliteit, afroep en, budget begroting in engels.

De directeur kan de bijdragen die noodzakelijk zijn ter dekking van de volgens dit lid toegestane krediet.

Navigatiemenu

Dutch Aan de orde is de presentatie van de algemene begroting voor door de Raad. Bekijk het aantal subsidieaanvragen per thema. De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Regionaal budget Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Leave this field blank.

Indien de jaarlijkse begroting eind november niet is goedgekeurd, kan het Agentschap op verzoek van een lidstaat een individuele voorlopige afroep van bijdragen van die lidstaat uitvaardigen. Binnen het mensenrechtenbeleid wordt ingezet op een aantal prioriteiten.

Leave this field blank. Hulpmiddel bij het maken van een integriteitsanalyse van een organisatie in het kader van het Subsidiebeleidskader Budget begroting in engels informatie. Het Mensenrechtenfonds subsidieert daarom organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, budget begroting in engels. Lees meer over de definities bij een haalbaarheidsproject.

Service menu right

Let op: 1. Publicatie Appendix II: Corporate rates Overzicht om de bezoldiging corporate rates in een lokale valuta om te rekenen naar euro's. Dutch begripsverwarring begripvol begroeid begroeien begroeiing begroening begroeten begroeting begroetingswoord begroten begroting begrotingsbedrag begrotingscontrole begrotingslijn begrotingspost begrotingstekort begunstigde begunstigen begunstiger begunstiging beha Meer vertalingen in het Duits- Nederlands woordenboek. The Chief Executive may call for the contributions necessary to cover the appropriations authorised under this provision, which shall be payable within 30 days from dispatch of the call for contributions.

Dutch Aan de orde is de presentatie van de algemene begroting voor door de Raad. Dit beleidskader geeft de spelregels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten op het gebied van:. Beleidsnota Appendix I: Definition budget begroting in engels administrative costs allowance Engels Overzicht van kosten die kunnen worden verstaan onder overheadkosten in het kader van het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Dutch Er zijn momenteel 47 posten in de begroting die geen formele rechtsgrondslag hebben.

Andere: